Stör döden – det räddar liv

Varje år tar fler än 1000 pojkar och män i Sverige sitt liv.

Var uppmärksam på om en vän, någon i din familj eller kollega förändrar beteende, går igenom en jobbig fas eller händelse i livet. Genom att göra något så enkelt som att fråga den som mår dåligt och lyssna på svaret kan liv förändras och räddas.

Mår du själv dåligt? Håll inte dina tankar för dig själv. Det finns hjälp att få. Du är inte ensam.

Dela på Facebook

Om självmord

Ungefär 14 procent av befolkningen har någon gång haft tankar på att ta sitt liv. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män upp till 44 år. Självmord kan vara impulshandlingar och är inte bara en förlust av en människa. Det är ett trauma för de anhöriga som lämnas kvar.

Självmord kan utlösas exempelvis av en svår livshändelse som en separation, dödsfall, sjukdomsbesked eller ekonomiska problem. Var uppmärksam och våga ta kontakt om någon i din närhet förändrar beteende, drar sig undan, blir frånvarande, aggressiv eller dricker mer alkohol.

Att få prata om hur man mår och att sätta ord på det som skaver räddar liv. Det kan vara frustration, sorg, tomhet, besvikelser eller nedstämdhet. En del ger vi kanske direkt uttryck för. Annat kan kännas svårare. Genom att prata om ditt eget mående när livet är tufft skapar du också utrymme för människor omkring dig att göra detsamma.

Varningstecken

VARNINGSTECKEN

Förändrat beteende

Om du har någon i din närhet som du misstänker mår dåligt så finns det både varningstecken och livshändelser som du kan vara extra uppmärksam på:

– Inte vill hänga med lika mycket längre

– Drar sig undan från vänner och familj

– Är ointresserad av saker hen brukar bry sig om

– Pratar om att allt känns hopplöst

– Äter eller sover mer eller mindre än tidigare

– Uppträder konstigt och blir arg utan orsak

– Dricker mer alkohol eller tar droger

– Är upptagen av döden och pratar om självmord

– Skadar eller är oförsiktig med sig själv

– Ger bort saker och ringer runt till vänner och bekanta

VARNINGSTECKEN

Livshändelser

Var extra uppmärksam kring:

– Allvarlig sjukdom eller diagnos

– Arbetslöshet, jobbyte, problem med rättvisan

– Förhållanden som tar slut, skilsmässor

– Dödsfall i personens närhet

- En stor besvikelse, konkurs, misslyckad examen

– Barnafödande eller barnlöshet

– Pension

– Komma ut med sexuell identitet

– Flyktingskap

VARNINGSTECKEN

Det bedrägliga lugnet

Om personen börjar må bättre och depressionen inte längre är så djup kan risken att personen tar sitt liv öka. Anledningen är att handlingskraften ibland kommer tillbaka snabbare än livskraften.

En del lugnas dessutom när de efter en lång tvekan tagit beslut om hur och när självmordet ska ske. De runt omkring kan då tro att personen mår bättre – men lugnet kan i själva verket vara en varningssignal.

På samma sätt ska man vara på sin vakt under infasning av nya läkemedel. Håll ett extra öga då kraften börjar komma tillbaka.

Så stör du döden

Så STöR DU DöDEN

Vad ska man säga och hur? Här får du tips.

Om du misstänker att det finns en akut fara för personens liv, ring 112 omedelbart! Var inte rädd för att kontakta vården och be om hjälp.

Akut

Ring 112 om du eller någon behöver akut vård eller hjälp.

Krissituation

På Självmordslinjen som drivs av föreningen Mind kan du som mår dåligt chatta eller prata i telefon med deras volontärer alla dagar. Du kan också mejla in dina frågor.

SJäLVMORDSLINJEN: 90 101

HJäLPLINJEN: 0771-22 00 60. (Alla dagar 13-22) eller 1177.se/hjalplinjen

JOURHAVANDE MEDMäNNISKA: 08-702 16 80. (Alla dagar 21-06)

Så STöR DU DöDEN

Fråga!

Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga. Finns planer för tid, plats och metod är planerna långt gångna och då bör personen få kontakt med vården och inte lämnas ensam.

Du kan ställa en rak fråga som "Har du tankar på att ta ditt liv?". För att komma igång pröva någon av följande frågor:

Så STöR DU DöDEN

Om jag var i din situation skulle jag må dåligt, hur är det för dig? Kan vi ta en promenad och prata lite?

Så STöR DU DöDEN

Jag märker att du grubblar på någonting. är allt som det ska?

Så STöR DU DöDEN

Jag tycker du varit lite tyst på sistone. Kan vi ta en kaffe och prata lite?

Så STöR DU DöDEN

Jag har saknat dig, var har du varit? Kan vi ses?

Så STöR DU DöDEN

Det var länge sedan du skrattade, hur är det med dig? På riktigt?

Så STöR DU DöDEN

Men du, är det så att du har tankar på att ta ditt liv?

Så STöR DU DöDEN

Lyssna!

Låt svaren och berättelsens ta tid. Det kan hända att du får höra något som gör dig rädd eller upprörd, men låt personen föra samtalet.

Var sparsam med att ge råd och försök helst inte lösa problemet. Lyssna istället utan fördomar och försök att förstå varför din vän känner som hen gör.

Om personen pratar om självmordstankar, försök tänka att en uttalad självmordstanke är mycket bättre än en outtalad. Det tyder på att förtroende finns mellan er och att personen vill ha hjälp.

Var den vännen som går att lita på och fråga om din vän behöver träffa någon professionell. Ifall någon berättar om sina självmordsplaner, men säger att du inte får säga något – tveka inte att kontakta vården.

Så STöR DU DöDEN

Din hjälp och vårdens ansvar

Det är många delar i livet som kan bli sköra när man mår psykiskt dåligt, då behöver man stöd på flera olika sätt. Att ha någon man kan prata med och som möter en på ett respektfullt sätt kommer öka personens möjligheter att söka hjälp.

Du kan vara den stora skillnaden men din roll är att fråga, berätta om din oro och lyssna. Råd och hjälp ska vården ta hand om. Om du misstänker att det är fara för personens liv, ring 112.

Så STöR DU DöDEN

Bestäm nästa steg

När du har tagit reda på hur det står till med personens säkerhet är det dags att tillsammans diskutera nästa steg. Du kan behöva hjälp av andra för att uppmuntra till att skaffa professionell hjälp – eller att ta ett första steg till hjälp från exempelvis en partner, föräldrar eller nära vänner. Du ska inte bära hela ansvaret själv.

Så STöR DU DöDEN

Här finns stöd och hjälp

- Vårdcentral eller annan läkarmottagning, ring 1177

- Psykiatrisk mottagning

- Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal

- Ungdomsmottagning

- Präst, diakon

- Minds självmordslinje

- Suicide Zeros fakta och råd

- SPES, stöd för anhöriga som minst någon i självmord

Myter

 • Myt: Det går aldrig att hindra någon som har bestämt sig
 • Sanning: Mellan 85 och 90 procent av dem som gjort allvarliga självmordsförsök avlider inte av självmord senare i livet. även de allvarligaste självmordstankarna kommer och går. Många av dem som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: "Hur kunde jag tänka så?" och ångrar försöket.
 • Myt: Att fråga om självmord kan "väcka den björn som sover"
 • Sanning: Att tala om självmord innebär inte att man "sätter griller i huvudet". Genom att fråga visar du gemenskap, att du bryr dig om och att du ser. Ifall personen säger att hen har tankar på döden kan man snabbare fånga upp problemet och få hjälp.
 • Myt: Den som talar om att ta sitt liv gör det inte
 • Sanning: Jo, de flesta som begår självmord har tidigare pratat om det. Däremot är det inte alltid som omgivningen har fångat upp budskapet. De som antyder självmordsplaner tror nämligen ofta att de är tydligare än vad de är.
 • Myt: Pratar man om självmord vill man bara ha uppmärksamhet
 • Sanning: Den som talar om självmord har vanligtvis stark ångest och smärta och är i behov av hjälp. Det är viktigt att ta varje antydan till självmord, såväl verbalt som icke verbalt, på yttersta allvar.
 • Myt: Den som tar sitt liv vill verkligen dö
 • Sanning: De allra flesta som överväger självmord är ambivalenta. De vill inte dö, men ser just då ingen annan väg ut ur lidandet. Forskning visar att små insatser från personer i omgivningen kan bli avgörande i ambivalensen mellan att leva eller dö. Som vän eller närstående vill du göra allt för att förhindra självmord, så att det uppfattas som den enda lösningen.
 • Myt: Anhöriga vill inte prata om det självmord som drabbat dem
 • Sanning: Många anhöriga löper större risk att själva ta sitt liv och har stort behov av hjälp, stöd och att prata om sin situation. De vill även prata om det som hänt men gör det kanske inte på grund av att självmord är så tabulagt.
 • Myt: En person som har varit djupt deprimerad en tid och nu verkar glad kommer inte att försöka ta sitt liv
 • Sanning: När någon med självmordstankar plötsligt verkar må bättre är det en varningssignal. En del lugnas och stärks när de efter en lång tvekan tagit beslut om hur och när självmordet ska ske. Omgivningen kan uppfatta att de mår bättre och lugnas men lugnet kan istället vara en viktig varningssignal.

Läs mer & kontakt

Stör döden är ett initiativ av Suicide Zero, Mind och SPES, med stöd från Stockholms Läns Landsting och Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP).

KONTAKT:

Stina Thimren:
070-495 16 09
stina@suicidezero.se

Karin Schulz:
073-501 80 33
karin.schulz@mind.se

Björn Eklund:
070-713 76 40
bjorn.eklund@spes.se

PRESSMATERIAL OCH FAQ:

Ladda ner pressmaterial här
Läs frågor och svar här